(088) 42 60 700 info@cloudworkers.nl

Voorwaarden E-recruitment

Cloudworkers heeft de dienst e-recruitment ontwikkeld om organisaties op flexibele wijze te ondersteunen bij het zoeken en vinden van geschikte kandidaten voor openstaande vacatures. Geworven kandidaten komen naar keuze rechtstreeks bij jou in dienst of worden (tijdelijk) verloond op uurbasis via Cloudworkers.

Cloudworkers’ e-recruiters werken onafhankelijk van tijd en plaats en meestal vanuit hun professionele thuiskantoor. Daar hebben zij toegang tot het kandidatenbestand van Cloudworkers en tot andere online wervingskanalen. Cloudworkers maakt gebruik van slimme online hulpmiddelen om het wervingsproces te ondersteunen, zoals het afnemen van online job interviews via Skype/Facetime. Op deze innovatieve manier kan Cloudworkers op basis van de principes van ‘het nieuwe werken’ haar opdrachtgevers op zeer (kosten)effectieve wijze van dienst zijn.

Ten behoeve van een e-recruitment opdracht wordt aan jouw organisatie een e-recruiter van Cloudworkers toegewezen. Jouw e-recruiter is gedurende de looptijd van het wervingstraject je aanspreekpunt binnen Cloudworkers en coördineert alle werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van jouw specifieke opdracht.

Online wervingskanalen

Voor het vaststellen van de in te zetten wervingskanalen overleg je met je e-recruiter. Hierbij zal de aard van de functie, het aantal arbeidsuren en de mate van flexibiliteit een rol spelen. Voor deeltijdfuncties, al dan niet in combinatie met thuiswerken en/of flexibele arbeidstijden, wordt de vacature uitgezet onder Cloudworkers’s eigen online bestand. Voor specifieke vakgebieden of fulltime vacatures op kantoor wordt – in overleg – gebruik gemaakt van externe online vacaturebanken.

Inbegrepen in de dienstverlening

 • Intakegesprek met e-recruiter van Cloudworkers (telefonisch of via Skype/Facetime)
 • Advies over functieprofiel
 • Uitzetten job op Cloudworkers online job board + maximaal 1 externe online vacaturebank
 • Eerste screening kandidaten op CV
 • Telefonische en Skype interviews met kandidaten op basis van eerste screening
 • Coördineren afspraken met kandidaten voor Skype/Facetime of face2face gesprekken bij jou op kantoor

Niet inbegrepen

 • De kosten voor plaatsing op externe vacaturebanken
 • De eindselectie van kandidaten, het voeren van face2face gesprekken, contractonderhandelingen en afsluiten van arbeidsovereenkomsten

Kosten

Voor e-recruitment bedragen de kosten € 650,- per (tijdelijke) vacature.
Extra optie:

 • na definitieve selectie: verloning kandidaat op uurbasis: verloning (payrolling) à 1,85 x bruto loon op basis van Abu uitzend Cao

Overige commerciële voorwaarden

 • Cloudworkers Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.
 • Tarieven zijn exclusief BTW.
 • Reiskosten, indien van toepassing, worden gedeclareerd à € 0,21 per km.
 • In het tarief zijn inbegrepen de kosten voor wervingsadvertenties op Cloudworkers eigen vacaturebank. Overige advertentiekosten via andere kanalen (online vacaturebanken, social media etc) worden in overleg gemaakt en doorbelast.
 • De pakketprijs van € 650,00 ex BTW is vast en wordt bij aanvang van de opdracht doorbelast.