(088) 42 60 700 info@cloudworkers.nl

Privacy

Cloudworkers gaat uiterst zorgvuldig om met persoonlijke informatie. Wij geven graag een toelichting.

Algemeen

Cloudworkers vergaart gegevens omtrent bezoeken aan de website. Dit gebeurt middels zogenaamde cookies: kleine, niet tot de persoon herleidbare stukjes computercode, die ons in staat stellen de herkomst van een bezoeker alsmede eenmalige versus herhaalde bezoeken vast te stellen. Het gebruik van cookies helpt ons de diensten van Cloudworkers te verbeteren. Vergaarde informatie zal alleen door Cloudworkers gebruikt worden voor het hierboven omschreven doel. Persoonlijke informatie wordt nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Bij inschrijving als Cloudworker

Bij inschrijving in ons kandidatenbestand vul je je naam en je email adres in. De verstrekte gegevens worden door Cloudworkers opgeslagen met het doel om je te informeren over Cloudworker’s activiteiten, opdrachten, klanten en gerelateerde zaken. De gegevens dienen als uitgangspunt voor het werven en selecteren bij nieuwe opdrachten. De gegevens worden nooit beschikbaar gesteld aan anderen dan Cloudworkers en de verantwoordelijke(n) voor de opdracht of baan waarnaar je solliciteert.